Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Cercul de Topografie Cadastru - StudentCad
 
Cercul de Topografie Cadastru - StudentCad
Activităţi

 

Activităţi ale Cercului StudentCad

Activitatea cercului se realizează prin întâlniri periodice săptămânale ale membrilor săi. Cu ocazia acestor întâlniri, studenţii participă la activităţile practice şi experimentale de cercetare, discută pe baza problematicii teoretice de cercetare, iar semestrial îşi prezintă lucrările de cercetare realizate pe parcursul semestrului, sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate. Activităţile de cercetare în cadrul Cercului îşi propun să pregătească terenul pentru pregătirea profesională a studenţilor în carieră.

Scopul Cercului îl reprezintă realizarea unor lucrări ştiinţifice valoroase, dar şi de a crea premiza realizării unor lucrări de diplomă, la absolvirea facultăţii.

La întâlnirile Cercului sunt invitate cadrele didactice din cadrul Colectivului de Topografie, de la alte catedre, cercetători din Universitatea „1 Decembrie 1918" sau din afara acesteia, precum şi alte categorii de invitaţi, în funcţie de natura temelor abordate.

În mod constant, membrii cercului sunt informaţi despre manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate, în scopul comunicării şi publicării rezultatelor cercetărilor efectuate, concretizate prin lucrări ştiinţifice.

De asemenea, studenţii cu cele mai bune lucrări ştiinţifice realizate şi publicate, sunt cooptaţi şi în colectivele de cercetare ştiinţifică iniţiate de cadrele didactice ale Colectivului.

 

Teme dezbătute şi propuse

* Utilizarea programelor specializate în topografie şi cadastru;

* Analiza proiecţiilor cartografice în lucrările de cadastru imobiliar edilitar;

* Vechi şi nou în cadastrul transilvănean;

* Verificarea reţelei de sprijin prin procedee GNSS;

* Posibilităţi de modernizare a numerotării cadastrale din Ardeal;

* Aplicaţii ale teledetecţiei în cadastrul urban;

* Utilizarea staţiei totale la diferite aplicaţii inginereşti;

* Ridicări topografice în incinte endocarstice;

* Calcule pe diferiţi elipsoizi de referinţă;

* Urmărirea comportării în timp a terenurilor şi construcţiilor;

* Realizarea reţelei geodezice didactice a Universităţii;

* Sisteme de referinţă şi de proiecţie utilizate în România.