Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Cercul de Topografie Cadastru - StudentCad
 
Cercul de Topografie Cadastru - StudentCad
Membri

 

Cei 37 membrii sunt studenţi în anii I-IV la Specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru. Prin implicarea lor în activităţile de cercetare se urmăreşte lărgirea ariei de competenţe, creşterea numărului de cercetători din rândul tinerilor şi a performanţei ştiinţifice a acestora.

Organizarea activităţilor este asigurată de comitetul de conducere reprezentat de:

* Preşedinte;

* Vicepresedinte;

* Secretar;

* 2 Responsabili activităţi de cercetare.