Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Cercul de Topografie Cadastru - StudentCad
 
Cercul de Topografie Cadastru - StudentCad
Prezentare

Cercul studenţesc de Topografie şi Cadastru „StudentCad" s-a constituit din dorinţa studenţilor de la specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia de a contribui la aprofundarea pregătirii lor profesionale prin implicarea în activităţi de cercetare in domeniul topografiei, geodeziei si cadastrului şi valorificarea rezultatelor în cadrul manifestărilor ştiinţifice organizate la nivelul Universităţii, dar şi la alte manifestări ştiinţifice din ţară şi din străinătate.

 

Scopul Cercului

Principalul scop al Cercului de Topografie şi Cadastru „StudentCad" este de a deprinde membrii cercului cu metodologia de lucru din domeniul topografiei, geodeziei si cadastrului, a aplicaţiilor practice de bază, cu scop concret de a asigura pregătirea necesară unui absolvent, capabil să se integreze în noile structuri funcţionale în domeniu.

Activităţile din cadrul Cercului urmăresc iniţierea, pregătirea şi antrenarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică, alături de cadrele didactice ale colectivului şi facilitează accesul la informaţii actualizate din domeniul învăţămăntului.

 

Obiective specifice

* atragerea studenţilor în activitatea de cercetare şi elaborarea de lucrări ştiinţifice,

* participarea la diverse programe şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale,

* să furnizeze informaţii relevante în domeniu la nivel naţional şi local;

* să elaboreze materiale documentare şi informative adecvate domeniului.

 

Domeniul ştiinţific de activitate

Cercetări teoretice, practice şi experimentale în domenii interdisciplinare: topografie, geodezie, cadastru, fotogrammetrie.

Arii de cercetare:

* metodologia cercetării;

* cercetări interdisciplinare în domeniile topografie, geodezie, cadastru, fotogrammetrie.

 

Obiectul de activitate al Cercului „StudentCad"

* Organizarea unor activităţi cu caracter ştiinţific: sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, schimburi de experienţă între studenţii;

* Comunicarea lucrărilor ştiinţifice elaborate cu ocazia unor simpozioane sau conferinţe naţionale sau internaţionale;

* Publicarea lucrărilor realizate în revistele de specialitate;

* Participarea alături de cadrele didactice în realizarea de proiecte sau contracte de cercetare ştiinţifică;

* Editarea unei reviste de specialitate şi a altor materiale;

* Sprijinirea iniţiativelor în desfăşurarea de proiecte de specialitate;

* Organizarea unor schimburi de experienţă între studenţii din cadrul Universităţii şi de la alte universităţi cu specializări similare;

* Colaborarea cu specialişti din domeniu.

 

Expectanţele Cercului

Pe viitor, Cercul îşi propune intensificarea activităţii de cercetare prin:

* realizarea mai multor lucrări de cercetare, de o complexitate sporită;

* publicarea lucrărilor în reviste de specialitate;

* promovarea muncii in echipa in cadrul activităţilor de cercetare;

* mărirea numărului de membri etc.